Jak co roku, podczas Mistrzostw Polski (tym razem w Dziwnowie, 25 sierpnia br.), odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Polskiej Floty Klasy Korsarz. Nietypowo jednak wzięło w nim udział jedynie 22, posiadających prawo głosu, członków naszego Stowarzyszenia.

Zebranie rozpoczęło się informacją o stanie finansów Stowarzyszenia – przedstawiciel PFKK poinformował o aktualnym stanie konta, wpływach składek członkowskich oraz wydatkach. Kolejnym punktem było głosowanie nad zmianami organizacyjnymi i technicznymi, postulowanymi do wprowadzenia w sezonie 2024. Dzięki dociekliwości i zaangażowaniu uczestników spotkania przejście od informacji finansowej do głosowania zmiany wysokości składki członkowskiej odbyło się bardzo sprawnie. Zebrani członkowie floty jednogłośnie zaakceptowali propozycję podniesienia składki od sezonu 2024 z 200 do 300 PLN rocznie.

Następnym punktem programu zebrania był pakiet zmian technicznych, postulowanych przez IKCA. Zmiany te dotyczą rozbudowania przepisów technicznych naszej klasy o rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo i efektywność pływania oraz zmian w działalności flot narodowych w celu aktywizacji i promowania klasy. Po krótkim przypomnieniu proponowanych zmian (szczegółowa informacja została podana wraz z informacją o Walnym Zebraniu), członkowie Stowarzyszenia postanowili:

  1. Wyrazić zgodę na upoważnienie Zarządu do zwrotu części wpisowego do regat załodze, w której sternik i załogant nie mają jeszcze 30 lat, pod warunkiem uczestnictwa takiej załogi w co najmniej 3 regatach w sezonie
  2. Wyrazić zgodę na dodanie do specyfikacji technicznej klasy Korsarz możliwości powiększenia „okna” w żaglu do 2 m.kw. (co poprawi widoczność i zwiększy bezpieczeństwo żeglowania)
  3. Wyrazić zgodę na dodanie do specyfikacji technicznej klasy Korsarz możliwości zastosowania kevlarowych wzmocnień na wysokości okna w grocie (co ułatwi trymowanie żagla podczas silnych wiatrów)
  4. Wyrazić zgodę na dodanie do specyfikacji technicznej klasy Korsarz możliwości zastąpienia dziobowego bloku styropianowego odpowiednią konstrukcją GFK, podobnie jak to ma miejsce w klasie FD (bloki styropianowe degradują się w trakcie użytkowania: konstrukcja laminatowa pozwala zachować parametry pływalności łodzi przy zmniejszeniu masy kadłuba)

Członkowie Stowarzyszenia zadecydowali też o usunięciu z listy postulatów technicznych poddawanych pod głosowanie zagadnienia podwójnego spinakerbomu. Temat ten będzie rozpatrywany i głosowany w kolejnym sezonie.

Kolejnym (i ostatnim) punktem zebrania była prezentacja nowej płetwy sterowej, wyprodukowanej w Polsce. Zaangażowanie kolegi Marcina Wieremiejczuka pozwoliło doprowadzić projekt, rozpoczęty jeszcze w ubiegłym sezonie, do etapu egzemplarzy produkcyjnych płetwy sterowej nowego wzoru. Marcin w ciekawy i nowatorski sposób przedstawił zalety nowej, POLSKIEJ płetwy, przekazując jednocześnie informację o tym, że producent płetwy zdecydował o przekazaniu jednego egzemplarza do rozlosowania wśród uczestników regat. Wiadomość ta wzbudziła zrozumiałe poruszenie wśród zebranych i pozwoliła zakończyć walne zebranie w doskonałych nastrojach.

O czym z przyjemnością informuje Was
Przedstawiciel Stowarzyszenia PFKK
Arkadiusz Bernat

korsar.pl © 2024. All rights reserved.